Monday, June 25, 2012

മധുപുരാണം അഞ്ചാ൦ ഭാഗംആടിനേ പഴം കാണിക്കുന്നതുപോലെ അങ്ങിനെ വീട്ടില്‍പോക്കുംതിരുവനന്തപോക്കുംപറഞ്ഞുപറ
ഞ്ഞ് മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു.പിന്നെ..പിന്നെ അതൊരു പതിവുപല്ലവി..ഒരു പുതുമയുമില്ലാത്ത വിര
സമായഒരവ്ര്‍ത്തനം .അടിച്ചവഴിപോയില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പോയവഴിയടിക്കുകഎന്നമട്ടായിഅവള്‍
ക്കും .ആവര്‍ത്തനവിരസമായപാചകം തുണിയലക്ക്  കാത്തിരിപ്പ്‌….ഒരു പുതുമയും ഇല്ലാത്ത…വി
രസമായഒരാവര്‍ത്തനം.അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പോയവഴിയടിക്കുക.അവള്‍ക്ക് അത് അതേപടിസ്വികരിക്കുക യല്ലാതെ മറ്റു മാര്‍ഗം ഒന്നുമില്ല.വയസ്സായഅച്ഛനമ്മമാര്‍..വീട്ടുഭാരം
മുഴുവനുംതാങ്ങുന്ന ചേച്ചി…ചെറിയ ഒരു ജോലിയും കൊണ്ടുമൂന്നുകുഞ്ഞുങ്ങളെയുംവളര്ത്താന്‍
പാടുപെടുന്ന ചേട്ടന്‍..എല്ലാവര്‍ക്കുംതുണചേച്ചിയാണ് .പൊന്നുംപണവുംചോദിക്കാതെഒരാള്‍വിവാ
ഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായിവന്നപ്പോള്‍ പിന്നെ എല്ലാവരുംആനന്മ…ആആദര്ശംമാത്രമേ കണ്ടൊള്ള്‌.
ഇവിടുത്തെ ഏകാന്തതയില്‍ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ടിവിസീറിയാലുകളില്‍മാത്രം.അങ്ങിനെ
ടിവിയെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍ ഒരു ദിവസംഅനീഷിന്‍റെകൂടെ ഒരു കാറില്‍ വന്ന രണ്ടുപേര്‍ടിവിതൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി.
.ഒന്നും മനസിലാകാതെപകച്ചുനില്‍ക്കുന്നയവളോട് അനീഷോരു ഒഴുക്കന്‍മട്ടില്‍ പറഞ്ഞു “ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടതിന്….ഗാറണ്ടികഴിയുംമുംബായതുകൊണ്ട്മാറ്റിവാങ്ങാം”.
“എന്തുകുഴപ്പം..?…ഞാനിന്നുംസീരിയലുകണ്ടല്ലോ ..”
“സ്റ്റാര്‍പ്ലസുംഒന്നും..നേരേകിട്ടുന്നില്ല..അടുത്തയാഴ്ച്ചപുതിയസ്റ്റോക്ക് വരും.എന്നിട്ടുനമുക്ക്പോയി
മാറ്റി വാങ്ങാം .നീ റെഡിയായിക്കോ…നാളെ നമ്മള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തിനുപോകുന്നു” ‘കുറെനാ
ളായി പോകുന്നു’ എന്നുമനസ്സില്‍പറഞ്ഞെങ്കിലും അവളോന്നുംമിണ്ടിയില്ല..രാത്രിയില്‍ ഒരു കാറു
കൊണ്ടുവന്നു മുറ്റത്തിട്ടു.”ഇപ്പോള്‍ തന്നെയങ്ങുപുറപ്പെട്ടാലോ…രാത്രിയൊരു രണ്ടുമണിയകുമ്പോഴ
ത്തെക്കങ്ങേത്താം “.പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ്…അവസാനംഅവര്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെക്കുയാത്രതിരിച്ചു.
യാത്രയിലുടനീളംകാണാന്‍പോകുന്നകാഴ്ച്ചകളെകുറിച്ചയാള്‍വര്‍ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.വര്‍ണനകളൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍പിന്നെയവ്ള്‍ക്ക് ശ്രിപദ്മനാഭക്ഷേത്രവും കോവളവുംഒക്കെ കാണാനു
ള്ളമോഹംചിറകു വിരിച്ചു..പാതിരാകഴിഞ്ഞ്അവര്‍ തിരുവന്തപുരത്തെത്തി..വലിയ ഒരു വീടി
ന്‍റെ മുറ്റത്ത്‌ കാര്‍നിന്നു.കാര്‍ നിന്നതും ഗ്രിഹനാഥനുംപിന്നില്‍ഗ്രിഹനാഥയും ഇറങ്ങിവന്നു.പെട്ടിയുംതൂക്കിഇറങ്ങി വരുന്നതിനിടയില്‍അനീഷു ചോദിച്ചു”ഒരിത്തിരിഅനന്ന വെള്ളം വല്ലതുംകിട്ടുമോകുടിക്കാന്‍?…..”..”ഈ സമയത്തോ…?ചേച്ചിപതിയുറക്കത്തിലായിരിക്കും”.
അനീഷുപറഞ്ഞു”എന്തു സമയം?……എന്തുറക്കം?…അല്ലേടാ..കിച്ചാ…”.”അനീഷു തന്‍റെസ്വതസിദ്ധമായ
ഉച്ചത്തിലുള്ള ചിരിചിരിച്ചു.സുമിയുംകൂടി അടുക്കളയില്‍ചെന്ന് ചായയുണ്ടാക്കിഎല്ലാവര്‍ക്കും
‘കൊടുത്തു.”ഇവിടെഎത്തുമ്പോള്‍ ഈ നേരമൊക്കെയാകുംഎന്നറിയാം .
‘എന്നറിയാം.എന്നാലുംനിങ്ങള്‍ക്കുള്ള.ഭക്ഷണം .വച്ചിട്ടുണ്ട്.എടുത്തുവയ്ക്കട്ടെ ....വരൂ.”എന്നുപറഞ്ഞപ്പോള്‍
“വേണ്ട….വേണ്ടാ…ഇനിഒന്നുറങ്ങട്ടെ”.അയാള്‍ പെട്ടിയുംതൂക്കിമുറിയിലേക്കുപോയി.സ്വന്തംവീട്ടിലെ
പ്പോലെസ്വാതന്ത്ര്യമാണയാള്‍ക്കിവിടെയും. അവള്‍ വീണ്ടുംചോദിച്ചു “ഇവര്‍ നമുക്കുവേണ്ടപെട്ട
വരാണോ ….സുഹൃത്തുക്കളണോ…? ഒന്നുപറയൂ…..അയാള്‍ഉറക്കെയുറക്കെചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിളി
ച്ചു”എടാ…രവീ …ഇവളുചോദിക്കുന്നു…നീ യാരാണെന്ന്?…”അപ്പോള്‍രവിമുറിയിലേക്കുവന്നു”ഇവന്‍
എന്‍റെയനുജന്‍..”അവര്‍ രണ്ടുപേരുംചിരിച്ചു.
അടുത്ത ദിവസംരാവിലേകാപ്പികുടികഴിഞ്ഞ് രവിയുംരമയുംഅനീഷുംസുമിയും കൂടിഒന്നുകറങ്ങാന്‍പോയി.പുറത്തുനിന്നുച്ചഭക്ഷനവുംകഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍വന്നിട്ട്…സുമിയെഅവിടെ
വിട്ടിട്ട് ഒഫീസുവരെ ഒന്നുപോയിട്ടുവരാംഎന്നുപറഞ്ഞുപോയ പിന്നെ വീടണയുന്നത് കൊച്ചുവെ
ള്‌ുപ്പാന്‍കാലത്തു…നാലുകാലില്‍.അവള്‍ക്ക്വല്ലാതെയരിശംവന്നുവെങ്കിലും മൌനംപാലിച്ചു.
അടുത്ത ദിവസംഉച്ച വരെകിടന്നുറങ്ങിയിട്ടു   ഒരു പോക്കുപോയിട്ടുവരുന്നതുനാലാംപക്കം                  
അവള്‍ക്കുമതിയായി….ആരോടുപറയാന്‍മതിയായിഎന്ന്…..
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Monday, June 4, 2012

“Evergreen memories of my childhood”


From the heights, I could see the beautiful curves of the eight inlets of the Lake Ashtamudi in blue; encircled by the thick growth of  , shrubs and…trees; Shaded, in dark and light green. My house…was
 an aristocratic  one… with a vast hall..spacious..enough where marriages were conducted…and courtyards…cellars…and so on ….That was  My home ……where…I  was born..and brought up
  , was on the banks of one of the inlets of the lake. My grandma ….I call her  mummy…the symbol of love and affection….used to take me to the lakeshore every evening to enjoy cool breeze, and to play with Madhavan.  Madhavan was hardly ten or twelve years old at that time. He was engaged by mummy just to give me a company and to play with me. my dad visited me often I enjoyed his visits and was eagerly longing for his visits; but mummy didn’t like him.
From the very look and murmuring I could understand the depth of her hatred towards my dad. I do not  know why.  My uncle used to come home often to see mummy. From their loud talk and arguments
I came to know that there was some dispute going on in the court between my dad and mummy
And the victim is me. My dad usually comes in big luxurious cars with two three assistance to obey his commands. He takes me for outings; showings…..and bought me whatever I wish. He keeps on asking me “what do you want? ….You select whatever you want ….Don’t hesitate to tell me…you select yourself…..”like that. Then we go to a five star hotel. In the dim light …in the nice and cool room….in the soft and cozy bed….in his arms ...enjoying the warmth of his chest….listening to the lullaby of his heartbeat…;even at that time; when I forget myself ;Dad..in his husky and low voice..asks me
“Son….will you come with ….me…there is nobody in my house…Iam alone  ...when I think of you, I feel sad….when you go to the court ….the judge will ask you ‘do you like to stay with your mom
 Or dad? Whom do you like more?  ‘then you must say that you like to stay with your dad...won’t  you say like that ?.”When I say ‘yes ‘to him…I saw  in the heart of hearts my mummy’s sad face with tearful eyes. In my mind I used to say ‘no I  Cannot leave her alone and come away. one of those days when I woke up one morning ;people were gathered in my house. Mummy led me to the central hall. There
I saw my grate grandma lying under a lighted lamp…closed eyes and  covered with a shroud.              
The people carried her away to a corner of the yard and burned her.Then my mummy …held me close to her chest with trembling hands and told in a shivering voice “ grandma is gone”.I asked;
“where?”   “Lord Siva called her and she went to heaven”  Then I asked her “If Lord Siva  call you like this ;will you go leaving me alone.”She didn’t utter a word… held me tightly and wept .
After a month or so my mummy fell ill.The people around us and relatives gathered….they took her to the hospital…while they were shifting her to the car She was holding my hand tightly  and my  uncle pulled me back ; to help her to get into.Everyday my uncle took me to the hospital to see mummy.One day mummy asked my uncle to inform my dad that she wants to see him.When my dad came ….she gave  my hands in his hands and wept bitterly….then in ashivering and broken voice told me….”your dad is very nice… loving ….and affectionate…Now you go with him…..as soon as I come home …I will br..ing   you….”She could’nt   finish the word ‘ back’ . That night dad and myself stayed
In the hospital.Early morning he woke me up and said “come we will go …after two tree days we
Shall come again to see mummy.”Then I rushed to mummy’s room…to say bye…but he held me back….”See…mummy is sleeping ….she is not well… you know..don’t..disturb her..”I peeped through the door and saw her sleeping.
Dad  took me to the car…as we drove on I saw an ambulance….folowing us and it disapeard somewhere….At that time I  was hardly six years old and never had been to my home.After some
time  some how I came to know that my mummy passedaway.After that all my memories about my home and my childhood was soaked in tears…..I never felt like visiting there ….where my mummy is
absent . Cannot   immagine my home without my mummy.
Now after some twenty five years…..;to fulfill my son steve’s and my wife christel’s wish to see my
home I have come….but I canot pointout where my home was….these eight and a half acres of land
is ful of   Big…big…flats  and   star hotels…..and now I feel that I should not have come….I closed my eyes ….with in a split second…the sight …faided away…..Now   I  see the beautiful…old… aristocratic
house ;the garden…and the narrow path ….amid the wild plants ;creapers;and wild  flowers… leading
to the lakeshore….now I feel…the..warmth..of..my..mummy’s hand holding me…and the warmth ..…
of  the tears…  running  down …my…cheecks.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’