Thursday, August 16, 2012


“ മധുപുരണം ഒന്‍പതാംഭാഗം “
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു “സൗകര്യപെടുമെങ്കില്‍ഒന്നിവിടെക്കുവരൂ…എനിക്ക്അങ്ങോട്ടു
വരാന്‍ മടിയുണ്ടായിട്ട.ല്ല….അവിടെ താഴെഎപ്പോഴുംആളുംവാഹനങ്ങളുംഒക്കെയല്ലേ….”
സുമി പറഞ്ഞു “ഞാനങ്ങോട്ടുവരാം”
അന്നുരാത്രി ഒരേഴുമണികഴിഞ്ഞ്….അനീഷുപുറത്തുപോയികഴിഞ്ഞ് അവള്‍ അടുത്തഫ്ലാറ്റിലേക്ക്
പോയി..പ്രൌഡയായ ഒരു ചേച്ചി .അവര്‍ സ്നേഹത്തിന്‍റെ നനവുള്ള…..പതിഞ്ഞശബ്ദത്തില്‍ സംസാരിച്ചു.അവര്‍ പറഞ്ഞു “ നിനക്ക്എന്‍റെമകളാവാനുള്ളപ്രായമേയുള്ളൂ…അതുകൊണ്ടുപറ
യുകയാണുഞാന്‍….സുരേട്ടനുംഇങ്ങിനെയൊക്കെതന്നെയായിരുന്നു…..മുന്‍പ്.പാര്‍ട്ടിയും…ഫ്രണ്ട്സും
ഒക്കെയായിരുന്നു. ഞാനെല്ലാംസഹിച്ചുംക്ഷമിച്ചുംഗുണദോഷിച്ചുംകരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ഒക്കെ
യാണിതരത്തിലൊക്കെമയാക്കിയെടുത്തത്.സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സംസാരവും സങ്കടത്തോ ടെയുള്ള
യുള്ള പരിഭവംപറച്ചിലുമൊക്കെകൊണ്ട് അനീഷ്നെനിനക്കുമാറ്റിഎടുക്കാന്‍കഴിയും .കുറച്ചുദിവസംവീട്ടില്‍പോയിനില്‍ക്കുന്നത് നിനക്കുംഅനീഷിനുംനല്ലതാ….”…..”സുമി പറഞ്ഞു ഞാനിതൊന്നും കണ്ടു ശീലിച്ചില്ല …ഞങ്ങള്‍ വെറും ഗ്രമാവാസികളല്ലേ…?പട്ടണത്തിലേജാഡകളോ
ഒന്നുംഅറിയില്ല ….”മനസു പങ്ക്വയ്ക്കാന്‍ഒരാളെ ഒരുചേച്ചിയെകിട്ടിയതില്‍അവള്‍ അതിയായിആശ്വസിച്ചു.
സുമിയുടെ പരാതികള്‍ക്കുംപരിതേവനങ്ങള്‍ക്കുംമറുപടിയായി അവളെ നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്തു
നിര്‍ത്തിഅനീഷുപറഞ്ഞു”….ഇനി ഇങ്ങിനെ കളിച്ചു നടന്നാല്‍പറ്റില്ലല്ലോ……ഞാന്‍…അഛനാകാന്‍
പോകയല്ലേ ….പുതിയ ഒരാള്‍ വരാന്‍പോകയല്ലേ ….”സന്തോഷംകൊണ്ടവന്‍അവളെ എടുത്തു
വട്ടംചുറ്റി…ഈ …സ്ന്തോഷം അനീഷിനെമാറ്റിയെടുക്കുമെന്നവളാശിച്ചു….മോഹിചച്ചു…കാത്തിരുന്നു.
   അന്നുരാത്രിഒരു ഒന്‍പതു മണിവരെ അനീഷ്പിടിച്ചുനിന്നു.അവനു കൂട്ടുകാരുടെകാളുകള്‍
തെരുതെരെവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.അവസാനം പൊരുതിമുട്ടിയവന്‍ റിസിവര്‍എടുത്തുമാറ്റിവച്ചു
മൊബൈല്‍ഓഫ്ചെയ്തു. ഒരു പാതിരാകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍അവന്‍റെകൈയ്ക്കുനേരിയവിറയ.ല്‍….പിന്നെ
മുഖത്തെമാംസപേശികള്‍വലിഞ്ഞുമുറുകുന്നു….അയാളുടെഭാവമാറ്റംകണ്ട്അവള്‍ ഭയചകിതയായി
“എന്താ….എന്താ അനീഷ്….എന്തുപറ്റി……..എന്താണെന്നൊന്നു….പറയൂ…..സുഖമില്ലേ…? “ അവള്‍ കര
ച്ചിലോളമെത്തി.അനീഷ്ഫോണ്‍തപ്പിയെടുത്തു…..നന്നേപണിപെട്ട്ഡയല്‍ചെയ്തു.അവള്‍ അനീഷിനോടുചേര്‍ന്നിരുന്നുകെഞ്ചി “എന്താ …..എന്തെങ്കിലുമൊന്നുപറയൂ….”…”എന്തോ…ഒരു…വല്ലാതെ
ദേഹംതളരുന്നതുപോലെ….”അവള്‍ അലമുറയിട്ടു.അവന്‍വിറയ്ക്കുന്നകൈത്തലംകൊണ്ട് അവളുടെ
വായ പൊത്തിപിടിച്ചു .”നീ…ഒന്നടങ്ങ്‌…വെറുതേആളെ….കൂട്ടാതെ”…”പറഞ്ഞുതീരുംമുമ്പേ മുറ്റത്തു
കാര്‍ വന്നുനിന്നു .ബെഞ്ചമിനുംസോളമനുംഇറങ്ങിവന്നു.അനീഷിനെനോക്കിയിട്ടുപറഞ്ഞു….”വരേ
ണ്ടിടത്തു…വരേണ്ടസമയത്തു..വന്നില്ലെങ്കില്‍ഇങ്ങനെയൊക്കെയിരിക്കും….നീ ..എന്തുവാ..പുണ്ണ്യള
നാകാന്‍പോകുവാന്നോ….?ഇന്നാ….മരുന്ന്….ഇതുചെല്ലുംബം…എല്ലാംനേരെയായിക്കോളും.അവര്‍ വിജയഭാവ്ത്ത്തില്‍ ഒരു കുപ്പി എടുത്തു മേശപുറത്തുവച്ചു.അനീഷ്‌ആര്‍ത്തിയോടെആകുപ്പിയില്‍
കടന്നുപിടിച്ചു .ബഞ്ചമിന്‍പറഞ്ഞു..”പെങ്ങളുപോയിഗ്ലാസുംഐസുവാട്ടറുംകൊണ്ടുവാ…”അസുഖമെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ മാറ്റിത്തറാം” അനുസരണയുള്ളഒരു കുട്ടിയേപ്പോലെ സുമി ഗ്ലാസ്സുകളും വെള്ളവുമായിവരുമ്പോ
ളോര്‍ത്തു”ഇതായിരിക്കും വിഡ്രോയല്‍സിംപ്‌ഡം എന്നുപറയുന്നത്.”വെള്ളം എത്തുന്നതിനുമുന്‍പേതന്നെ അനീഷ്നേരിട്ടുകുപ്പിയില്‍ നിന്നും രണ്ടു കവിള്‍മോന്തികഴിഞ്ഞു.അവ
ര്‍മുന്‍വശത്തെ മുറിയിലിരുന്നുമദ്യപിക്കുമ്പോള്‍അവള്‍അകത്തു മുറിയില്‍തേങ്ങലടക്കികിടന്നു.അ
ളുടെ മനസ്സ്പിറുപിറുപിറുത്തു….”രക്ഷയില്ലാ…….ഇനി ഈകെണിയില്‍ത്തന്നെ…ചേച്ചി..പറഞ്ഞതുപ
റഞ്ഞതുപോലെ..കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും കാലുപിടിച്ചുംഒക്കെ ഒന്നുനേരെയാക്കാന്‍നോക്കാം.പിരിഞ്ഞു പോകാനും നിവര്‍ത്തിയില്ലാ….ഇടയില്‍ ഒരു കുരുന്നുജീവന്‍……..ആഴത്തിലേക്കാഴത്തിലേക്കുമുങ്ങിതാണ് പോകുന്നതുപോലെ ഒരുതോന്നല്‍….”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Monday, August 6, 2012


   “A LOVEBIRD IN THE GOLDEN CAGE”
Her heart was full of love. She loved the whole world around her. She loved the clouds floating here and there; The twinkling stars and the shining moon in the blue sky showering moonlight and making every nook and corner of the beautiful scenary visible.She loved the blue mountains dreaming under a veil of  nice and transparent mist; the evergreen
hills with tall trees as if their tops are touching the sky. Thousands of birds of different species drinking water from the river  eating fruits and nesting  in the bushes fluttering here and there have became her friends and she enjoyed watching
them and listening to their melodious humming chirping and cooing. She has no one else to share her love and affection.al
She was born with a silver spoon in her mouth,in a palatial bunglow with full of servants to see to everything…an ayah to lookafter her and a homenurse to look after  mummy.Her mummy was bedridden….pale….and sick…only skin and born….longing for a word of love and care from daddy.She knows mummy’s heart was full of love for her but she
couldnot  express it or do anything for her.When she put her head on her lap …she patted on her back with her thin and
trembling hands……then she had noticed..her eyes glittering with love.
Daddy..whenever he goes abroad for his busines and confrences he never forgets to buy valuable gifts for her.His atendant used to inform her that daddy is waiting to see her.When she goes to his room he has phone calls one after
another and he wouldnot have much time to spent with her .He gives her the gifts he had bought…a pat on her back …
and ask “how are you my baby ?..”a smile and a kiss on her forehead….Finished.Even then she could feel the love and
affection in his low and husky voice…..smile ….and patting on the back.Then she had wished if she was the daughter of
the butler Raman.
 On the first  of  every month his daughter arrived with her mummy…….like a frightened kitten…..holding the tail end of
her mummy’s saree….leaning against her….along the driveway.As soon as she sees  her father she leaves mummy’s grip
and run to him and cling to his shoulder.Then the father would hold her in his arms  and presented  her with my unfit dresses and
discarded toys.They used to come in the morning and leave only in the evening.After the lunch when he gets alittle
leisure time they the mother ;father,and daughter get together in the verandha…While they have the discussion about their income…expenditure…and the studies of the girl;….he combed her hair……pleated it neatly….and scold her mummy
telling that “some how I bring her nice dresses ….ribbons….clips…and everything…but you don’t care to dress her up nicely and keep her hair combed and clipped.Seeing this small family shareing their ….their…happiness…and sorrows….she feels that this bunglow……cars    and all luxuries are nothing…..she did’nt…want this…she wants to be like them ...the oneness….that is above all.
One day when she came back from school she saw her mum    lying under a lamp …..closed her eyes and covered with a shroud.Mummy the only one who gave her love and affection passed away.She felt lonely…….nothing to think of…nobody to care for……vacum  every where. Then she was shifted to a boarding.She was a parlour boarder…a..suite
and an ayah to look after her.There also she was cut off from other students.She started loving loneliness.Once a week
she used to get a phone call from daddy….from England….U.S…or any other part of of the world.Slowly the interval between the calls increased.For holidays she goes from the solitude of the school to the solitude of the  home.During
her stay at home she may or maynot be able to see daddy  for a few minutes..She always   kept herself behind the closed
doors of her room with her books.One day she heard a knocking at her door.When she opened the door ; saw daddy.
He came inside and sat in the cot and made her sit by his side.Holding ..her hand …..looking into her eyes……very pathetically…..in a husky voice asked her “Why darling….why are you keeping yourself aloof……behind the closed  doors
…….see my child…..Iam running… around… day and night ;   to give you…everything…all ..happiness…and …comfort.
You are my only  one … whom I have to care for.She sobbed bitterly…and replied “I don’t want any of these things
…..any of these comforts…    that  money can give…I want only….your love and..care…..amidst this buisy life…..I..think
you forget that   ..My mumy were also… longing for a word … of love.. and care….nothing…else.His..words failed..He
kept quite for a while……and started..slowly..”All my love and care….is for you…you only..He held her close to his chest……kissed at her forehead…and went out.
After that she started receiving letters from him in between the phone calls….few lines….like business letters.Anyway
she read it again and again…carefully….and gathered the glittering…pearls of love hidden in between the lines….and kept in her heart…as…a..treasure  .Slowly   he  put  an end to his business…and bouught  an estate and a very big bunglow  in a slope of a hill….a…very beautiful place and started a retired life.She liked the place verymuch…
One day Thomas uncle…he is the one who is managing the estate and looking after daddy’s personal matters came to the hostel to take her home.He said “daddy is no well…he   asked me to bring you home….that he ..wants to see you”.
“Uncle….Ihave classes  tomorrow..and day after tomorrow….”   “Any way he wants to see you..after seeing him..
we shall be back..by tomorrow.”  when she saw him ….he was in the post opperative room…with   oxygen tube…
and tubes all over his body.She became numb…….without any feelings….After that she started loving him.She did’nt
go to back to the college.
One night when they were having dinner he started slowly….” Now you have compleeted ….  twentyfive.. years of age
and your… mummy… passed ..away some.. ten years back..you know.Now..I feel..Imust  ..entrust you..in..the hands ..
of   ..a..capable man  to  ..lookafter …you..and..this estate…and everything.Onlythen…Iwill have ..peace of mind.”
The next day a handsome boy with his father and uncle came home to see her.He had the immage of the man she kept in mind.Dad asked her to take him upstairs to talk freely.They went upstairs in her room.Happily she drew the curtains aside and showed him the blue mountains…..the green hills….the bushy shrubs…wild creepers..falling downfrom the tall…treetops.He looked around casually and asked “Where is  the… boundry.. of the estate…? “She kept quite...He asked again….” Do you… know the ..total area… of the estate…?.She replied ..”Daddy with the help of.. Thomas uncle..is ..looking after the estate…and..everything…About these..things you b…etter   ask  daddy..He will give you the correct..
answer..I am interested…only in the   beauty..of this dreaming blue mountains…and the…melodious… humming of
the birds and the…gigling sound of the stream.. running down..the hills…”He passed a sarcastic smile…and went
downstairs.
Her daddy came upstairs…..held…both her hands in his…..and looking…deep..into her eyes  ..and asked….”How do
you feel….my..child…do you like this boy..?”
She felt her heart heavy…and painfuly realised  that  he  is interested..only in her wealth  ..and nothing else…she looked
into his eyes….he looks weary and tired and  noticed  the perpectual love and affection for her.She could’nt say”no”and
dissapint him.She said “yes …Ilike him”..He kissed her at the forehead and said  “thank ….god”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’